Syn

Sinne: Syn

Synsinnet registrerar mycket information i omgivningen. Genom ögon ser man färger, former, rörelser, ljus och mörker. Allt annat är en kombination av dem. Av alla intryck vi tar emot är en väldigt stor del synintryck

Vattenlek i Malmö

Bild på skräp i naturen

Skräpjakt

Känsellåda

Bada med våtdräkt

Bild på såpbubblor som flyger i luften

Blåsa bubblor

Snorkling

Håvning