Syn

Sinne: Syn

Synsinnet registrerar mycket information i omgivningen. Genom ögon ser man färger, former, rörelser, ljus och mörker. Allt annat är en kombination av dem. Av alla intryck vi tar emot är en väldigt stor del synintryck

Uppleva träd

Vattenlek i Malmö

Bild på skräp i naturen

Skräpjakt

Känsellåda

Bada med våtdräkt

Bild på såpbubblor som flyger i luften

Blåsa bubblor

Snorkling

Håvning