Blå lådan

Upplevelsebaserat lärande

Blå lådan

En teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten och dess miljöer med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet.

Aktiviteter

Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. I Blå lådan tror vi på upplevelsebaserad lärande och vikten att uppleva vatten och natur med alla våra sinnen. Vi har kategoriserat våra aktiviteter i fem av människans sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Alla sinnen är viktiga för att kunna kommunicera med andra och uppleva omgivningen, men en tänker sällan på dem förrän de slutar fungera. Om en till exempel inte ser eller hör, blir de andra sinnena desto viktigare. Dessa sinnen skärps då dessutom, eftersom de används mera.

Hörsel
Känsel
Lukt
Smak
Syn
Bada med våtdräkt

Bada med våtdräkt

Blåsa bubblor

Blåsa bubblor

Håvning

Håvning

Känsellåda

Känsellåda

Luktlåda

Luktlåda

Lyssna på naturen

Lyssna på naturen

Skräpjakt

Skräpjakt

Snorkling

Snorkling

Uppleva träd

Uppleva träd

Vattenlek i  Malmö

Vattenlek i Malmö


Instagram


Facebook

Fel: Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 10160246532869505

YouTube