Om Projektet

Om Projektet

Blå Lådan Logo

Under tre år (2018-2020) har arvsfondsprojektet Blå lådan utvecklat pedagogiska metoder och material för barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer för att uppleva vatten och dess miljöer. Projektet drivs av Vattenverkstaden i Malmö med syfte att göra vatten och dess miljöer mer tillgängliga och stärka målgruppens kunskap och upplevelse kring vatten och dess miljöer på ett självständigt sätt.

Deltagarna kommer från grundsärskolan, särskolegymnasium, daglig verksamhet och LSS- fritidsverksamhet i Malmö, Lund, Trelleborg och Karlshamn. Blå lådan har åkt runt Skånes och Blekinges kust med Vattenverkstadens mobila verksamhetsvagn för att, tillsammans med målgruppen, samla in erfarenheter och exkursionsmaterial. Genom upplevelsebaserat lärande har vi, tillsammans med målgruppen, utforskat vilka verktyg och metoder som är bäst lämpade.

Kontaktperson: Stephanie Anvelid, projektledare, info@blaladan.se


”Vatten över huvudet”

Författare Lars Åberg och fotograf Lars Strandberg har dokumenterat aktiviteterna i projektet. Resultatet blev dels en utställning, som hade vernissage på Stadshuset i Malmö i december 2020 och dels ett häfte med bilder och intervjuer kring projektet med titeln ”Vatten över huvudet – om Blå lådan – och om att öppna världen”

Vattenverkstaden

Vår idé är att genom pedagogik, kultur, upplevelse och hälsa öka förståelsen, kunskapen och ansvarstagandet kring vatten, natur, miljö och hållbar utveckling.

Med bred kompetens och hög kvalitet utvecklar vi, på ett lustfyllt och kreativt sätt, ständigt metoder för att göra naturen tillgängligt för alla!

Vi skräddarsyr aktiviteter och projekt efter behov, önskemål och förutsättningar inom upplevelser, marinpedagogik, hållbar utveckling, drama, rörelse, lek, musik och utomhuspedagogik .

Samverkanspartners