Bild på skräp i naturen

Skräpjakt

luktsynkänsel

Skräpet finns överallt omkring oss – i natur, städer och hav. 

Naturen är inte bra på att ta hand om plastpåsar, glasflaskor, tuggummin och annat skräp. Därför kan det ta flera hundra år för skräpet att brytas ner av naturen. Under den tiden kan många djur hinna skada sig på skräpet. 

Olika material blir kvar olika länge i naturen. Till exempel kan ett äpple försvinna på en månad, medan det kan ta upp till 25 år att bryta ner ett tuggummi. 

Nedskräpning är ett stort problem i städer, natur och hav. Det spelar ingen roll var det slängs, skräp på land blir skräp i havet och skräp i staden drabbar också naturen – och djuren. Med mindre skräp får vi alla en mer trivsam och trygg miljö. 

Genom att vi alla hjälps åt att samla in, sortera och lämna skräp till återvinning förhindras att skräp smutsar ner miljön i och vid hav, sjöar och rinnande vatten, eller skadar djur. 

Ha därför alltid med dig ett kärl eller en påse att samla in skräp när du är ute i naturen. Eller varför inte arrangera en skräpplockardag tillsammans i kompisarna, på skolan eller med grannar? 

I Inspirationsmaterialet nedan hittar du fler tips på hur vi tillsammans kan göra vår värld till en mer trivsam miljö för oss ALLA!

Bild på sorteringskärl
Bild på skräp i naturen
Bild på skräp i sand

Checklista

  • Kärl, hink eller påse att samla skräp i
  • Hanskar