Lukt

Sinne: Lukt

Med luktsinnet vi kan särskilja på tusentals olika lukter.Genom upprepade erfarenheter med specifika och igenkänningsbara dofter kan bekanta dofter få en djupare betydelse för individen.

Uppleva träd

Luktlåda

Vattenlek i Malmö

Bild på skräp i naturen

Skräpjakt

Känsellåda

Bada med våtdräkt

Snorkling

Håvning