Känsel

Sinne: Känsel

Känselsinnet utvecklas tidigt. Känseln berättar om hur saker är formade och ser ut. Genom känselsinnet kan man bland annat uppleva beröring, tryck, smärta, kyla, värme och vibrationer. Med fingrarna kan man till exempel läsa punktskrift och taktila barnböcker eller få information om föremåls storlek, höjd, material och form.

Uppleva träd

Vattenlek i Malmö

Bild på skräp i naturen

Skräpjakt

Känsellåda

Snorkling

Håvning